Sæsonafslutning i Kollerup

Vi er kommet sidst i januar, og den sidste weekend er slut, og dermed er det også slut
med fællesjagterne i de fleste konsortier rundt i det store land. Det er selvfølgelig også
tilfældet for vore konsortier, hvor sidste fællesjagt blev afholdt i Kollerup Plantage lørdag.
Da der desværre var lidt frafald på selve dagen, blev det en jagt med knap så mange
deltagere som vi er vandt til. Det skal selvfølgelig ikke sætte skår i glæden ved at komme
afsted. De fremmødte havde også en skøn dag i skønt lunt vejr, hvor hundefolkene atter
leverede en stor insats. Det lykkedes gennem dagen at skrabe en fin parade sammen,
som I kan se på de nedenstående billeder. Det er selvfølgelig synd for Martin, at han
allerede har skudt hans kvote op til bukkejagten.