Formandens alt for tidlige bortgang

Det er med megen sorg i sinde vi fra bestyrelsen må fortælle jer, at vores formand Jørgen Balser Jakobsen er død. Jørgen døde efter et kortere sygdomsforløb i en alt for tidlig alder. Vi havde set frem til mange flere aktive år fra Jørgen, og især nu hvor han var blevet pensionist. Jørgen blev indmeldt i vores forening den 29/2 1988, og deltog i mange år på foreningens flugtskydningshold. Han var ligeledes både flugtskydnings- som riffelinstruktør.
Jørgen blev i 1999 valgt ind i bestyrelsen, og har siddet der lige siden. Han overtog i 2007 formandsposten, som han med stor ihærdighed har bestridt lige til sin død. Sideløbende med disse poster har han også varetaget forskellige poster i forbundsregi. Da der desværre har været diverse strukturelle ændringer, har jeg ikke haft tilgang til alle oplysninger om disse. Jeg kan dog berette, at Jørgen var kredsformand i kreds 2 (den gamle struktur) fra 2000 – 2006. Efterfølgende har han siden 2016 og til hans død, været skydevognskoordianator tillige med kredsbestyrelsesmedlem og formand for Aalborg Jægerråd Kreds 1.

Jørgen startede sin jægertilværelse i 1971, da han blev svoger til en inkarneret fjord- og strandjæger. Dette foregik typisk i området omkring Nibe. Han opnåede på trods af dette, ikke i hans alt for korte jægerliv at skyde en gås. Jørgen nød i fulde drag fællesjagten, og ikke mindst hans tid i St. Restrup Skov. Det at være sammen med andre om jagten var noget af det han satte ekstra stor pris på. Fællesskabet var en af Jørgens mange sokkelsten. Til tider kunne man næsten fornemme, at samværet var lige ved at blive vigtigere end at komme på jagt. Først i 1998 fik Jørgen brug for at tage riffeltegn, og riffeljagten fik derefter bedre og bedre fat i ham. Han har bidraget med sin viden og arbejdsindsats i flere af foreningens konsortier igennem tiden. Han skød mig bekendt sin første buk i Kollerup Plantage i 2015, og har efterfølgende kunnet pryde væggen i huset på Hesteskoen med flere af slagsen. På trods af en, og især efter han gik på efterløn, ihærdig indsats, lykkedes det desværre ikke Jørgen at nedlægge en af vore større hjortearter. Jørgen vil blive savnet til alle vore sammenkomster, og især hans altid gode humør og evnen som forsanger vil vi komme til at savne.

Jeg har selvfølgelig været i kontakt med både Grethe Jakobsen og Leif Bach for at få de rigtige fakta om Jørgen, og de vil gerne have det efterfølgende mindeord med om Jørgen, da han har haft stor indflydelse på arbejdet i Kredsen.

Ære være hans minde

Bestyrelsen


Jørgen har altid været et utrolig positivt menneske at arbejde sammen med omkring Kredsarbejdet og de opgaver vi har løst sammen, både de politiske sager, men også de mere udadvendte som for eksempel messer, hvor hans styrker lå i mødet med mennesker og det at skabe gode relationer.  

Hans store og brede viden om hele organisationen og de opgaver der lå foran os er kommet Kredsen til gode i mange af sager. Samtidig var han skarp, når det komplicerede skulle skæres ind til benet.

Jørgen havde altid tid til at vende en mening også uden for mødetid og han kunne altid se pragmatisk på tingene. Der har aldrig hersket tvivl om at hans arbejde for jægerne var helhjertet. 

Når de politiske og faglige kasketter blev lagt til side, så vi en skøn og livsbekræftende Jørgen som smittede med godt humør og god stemning bredt omkring sig. 

Fællesskab, ærlighed, hjælpsomhed og glæde er værdier som han ikke gik på kompromis med og som han vil blive husket for. 

Jørgen har i den grad sat et positivt aftryk med hans virke og hans person i Kredsen og han vil i høj grad blive savnet. 

På vegne af Kredsbestyrelsen i Kreds 1

Grethe Jakobsen & Leif Bach

Kredsformand & HB-medlem Kreds 1