Forårsgeneralforsamlingen 22. juni 2021.

Afholdes som sidst i selskabslokalet Stjernepladsen 19 kl 19.00
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling
 4. Fremlæggelse af det revidere årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Ronni Christensen (modtager genvalg)
  Brian Lichon (modtager genvalg)
  Flemming Madsen (modtager genvalg)
  Søren Christensen (Genopstiller ikke)
  Benny Vejlgaard ønsker at stoppe, så er derfor også på valg.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
  På valg er:
  Karl Henrik Woldum
  Kasper Niemann
 9. Eventuelt