Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels

Søger ny anpartshaver!!

Da vi desværre har en anpartshaver i Kollerup som af personlige årsager ønsker at stoppe, søger vi en ny til indtrædelse snarest.

Dem der måtte være interesserede i ovenstående bedes sende mig en mail inden 12. september, hvor jeg vil trække lod blandt jer der har henvendt sig.

Jeg sender kontaktoplysninger til den heldige, så der kan aftales nærmere hvad resten af sæsonen skal koste. Spørgsmål kan ligeledes rettes til a-o-j@live.com.

I skal være opmærksomme på, at vi alle under afholdelse af vore trykjagter kommer til at drive, hvorfor fornøden mobilitet vil være et most.

På konsortiets vegne
Brian Lichon