Photo by Paul Einerhand on Unsplash

Generalforsamling

Aalborg og Omegns jagtforening, 

Den 19. oktober 2021 kl. 19.00 i Jægerhuset 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af protokol 
  3. Beretning om foreningens virke 
  4. Indkomne forslag 
  5. Fastsættelse af kontingent (orientering) 
  6. Valg af hundeudvalg: intet udvalg pt. 
  7. Valg af riffeludvalg, på valg er: Rene Andersen, Benny Sørensen, Casper Henriksen, Benny Vejlgaard, Lars Rimmen og Flemming Madsen 
  8. Valg af Kytterudvalg, på valg er: Kenneth Sloth, Henrik Asp Nielsen, Henrik Gårdbo Nielsen Johnny Mortensen, Lasse Lichon og Brian Lichon 
  9. Valg af repræsentanter til kredsmødet i 2022
  10. Eventuelt 

Udgivet i Nyheder.