Indmeldelse

Hvis du har fået lyst til at være medlem af Aalborg og Omegns Jagtforening, så kontakt kassereren,
som vil være behjælpelig med dette.

Kasserer Benny Sørensen kan træffes på tlf. 28404542 eller mail: Hedeageren@gmail.com

Herunder kan du se de forskellige medlemskategorier samt de nye priser som er gældende fra 01.01.2019.

Junior (0 – 15 år)  135,-
Ordinært medlem  941,-
Ungdomsmedlem (under 25 år)  554,-
Seniormedlem****  634,-
Husstandsmedlem (1 ordinært medlem på samme adresse)*  554,-
Ekstraordinært medlem (ordinært medlem af anden forening)**  385,-
Kursistmedlemskab***     0,-
Støttemedlem   225,-
Prøvemedlemskab 0,-

*For at være Husstandsmedlem kræves det, at der i forvejen bor et medlem på samme adresse, som er Ordinært medlem.
Husstandsmedlemmer får ikke deres eget eksemplar af JÆGER.

**For at blive Ekstraordinært medlem kræves at man er ordinært medlem af en anden jagtforening i forvejen.

***Kursistmedlemskab er kun for førstegangsmedlemmer som lige har taget jagttegn. Der skal indmeldes ved hjælp af
blanketter som udleveres fra Danmarks Jægerforbund på jagttegnskurserne.

****For at man kan blive senior medlem skal man være født i 1948 eller tidl. – DJ er ved at afskaffe senior medlemskab

Alle medlemskategorier har samme rettigheder og pligter.