Pramjagt

Foreningen indkøbte i 1999 en skydepram, som foreningens medlemmer kunne låne. Der er mulighed for, hvis man er uøvet i at bruge en skydepram, at følges med en megen erfaren pramjæger,som vil vise og fortælle hvordan man gebærder sig. I 2000 købte foreningen yderligere en pram samt en trailer, så det nu er muligt for to jagtkammerater at følges ad på jagt.

Hvis du har lyst til at låne kajakerne, skal du tage kontakt til Tommy Pedersen på tlf. 98297146