Kollerup Plantage

Foreningen har af Skov og Naturstyrelsen lejet jagten i Kollerup Plantage.
Det drejer sig om et skov og klit/hedeareal på 475 ha. som ligger lige nord for Fjerritslev.

Konsortiet har 20 anpartshavere, som har begrænset bukkejagt, hvor hver anpartshaver pt. må afskyde 1 buk. Herudover bliver der i efteråret/vinteren afholdt 5 fællesjagter. Der er pt. en kvote på 15 stykker kronvildt til konsortiet, hvoraf 2 er hjorte.

Vi har ligeledes en kvote på 15 stykker dåvildt, hvor vi må skyde spidshjort, en fuldskuffel, då og kalv. Prisen på en anpart er pt. ca kr. 9500, hertil kommer afregning af skudt vildt. Der kræves medlemskab af foreningen for at kunne få en plads i konsortiet. Al henvendelse til Brian Lichon på a-o-j@live.dk