Kollerup Plantage

Foreningen har af Skov og Naturstyrelsen lejet jagten i Kollerup Plantage.
Det drejer sig om et skov og klit/hedeareal på 475 ha. som ligger lige nord for Fjerritslev. Konsortiet har 20 anpartshavere, som har begrænset bukkejagt, hvor hver anpartshaver pt. må afskyde 2 bukke. Herudover
bliver der i efteråret/vinteren afholdt 2 fællesjagter med hagl samt 4 trykjagter med riffel. Der er pt. en kvote på 9 stykker kronvildt til konsortiet, hvoraf 2 er hjorte. Vi har ligeledes en kvote på 5 stykker dåvildt, hvor vi må skyde spidshjort, en fuldskuffel, då og kalv. Prisen på en anpart er pt. kr. 7900, hertil kommer afregning af skudt vildt. Der kræves medlemskab af foreningen for at kunne få en plads i konsortiet. Al henvendelse til Brian Lichon på a-o-j@live.dk

Venteliste

Opdateret 07.08. 2019

 1. Søren Christensen
 2. Per Bergmann
 3. Keld Raffn
 4. Svend Christiansen
 5. Tom Houen
 6. Niels Sørensen
 7. Kasper Niemann
 8. Kenneth Slot
 9. Casper Olesen
 10. Benny Sørensen
 11. Flemming Larsen
 12. Flemming Madsen
 13. Bent Pedersen Mørk
 14. Henrik Kristiansen
 15. Kenneth S Bentsen
 16. Hans J Højer
 17. Peter Voltrup