Klubhuset

Aalborg og Omegns Jagtforening har fået klubhus. Som er beliggende på Olympiaparken ude ved Gigantium.
I forening med Aalborg Jægerklub og Limfjordsjægerne, har Fritidsforvaltningen i Aalborg Kommune stillet klublokaler til rådighed, som vi kan benytte i fællesskab.

I efteråret 2000 indledte foreningen et samarbejde med de to andre jagtforeninger. Samarbejdet går dels på i højere grad, at invitere hinandens medlemmer til arrangementer, lave fællesarrangementer og dels på at gøre fælles front i forhold til at få etableret klublokaler.
Vi valgte at stå sammen i erkendelse af, at ingen af foreningerne kunne forvente at få stillet lokaler til rådighed uden at skulle dele med en anden eller andre foreninger
Formændene for foreningerne afholdt indledningsvis møde med borgmester Henning G. Jensen, der fik arrangeret møde med Fritidsforvaltningen. Resultatet er blevet, at vi nu har fået stillet et dejligt stråtækt hus til rådighed på 120 kvm. samt værksted på 32 kvm.

Huset er med bjælkeloft, åben pejs, et stort åbent køkken med diverse hvidevarer. Huset er opvarmet med oliefyr og omgivet af lidt have.
Beliggenheden er central og praktisk – lige op ad indkørselsvejen til Gigantium.
Aalborg Kommune har stillet sig meget velvillige i forhold til ombygning og indretning. Huset bliver aktuelt istandgjort og indrettet til formålet. Stråtaget bliver renoveret, der bliver flyttet vægge og huset bliver forsynet med inventar og diverse service til 50-60 personer.
Bestyrelsen forventer sig meget af klubhuset og vi arbejder allerede nu med at planlægge arrangementer i huset og håber på at det bliver et rart samlingssted for medlemmerne.
Der forestår en række praktiske ting og aftaler, som selvfølgelig skal laves i tæt samarbejde med de to andre foreninger. Vi skal bl.a. have lavet et sæt regler for anvendelse af huset, etablering af værksted og meget andet. Endelig skal vi også have navngivet og indviet huset.
De tre foreninger har nedsat et husudvalg og for Aalborg og Omegns Jagtforening er repræsentanterne Benny og Michael, som gerne modtager gode ideer og besvarer spørgsmål i den udstrækning det er muligt på nuværende tidspunkt.