Kravlepramme

Foreningen har i 2019 indkøbt 2 kravlepramme af modellen Leon Smith, som foreningens medlemmer kan låne. Leon Smith kravleprammen er af flere regnet for en af de bedste kravlepramme, den er lav, stabil og nem at sejle i. Prammen er fremstillet privat. Kravleprammen ‘Leon Smith’, blev lavet af manden af samme navn i Horsens i 1970’erne. Kravleprammen blev lavet så den passede Leon Smith selv og de steder han kravlede bl.a. Alrø Pollerne, som i dag er et fredet område. Den blev lavet i hans egen garage. Først i en træskabelon der stod model for støbeformen, så han kunne lave den i glasfiber. Der blev ikke støbt mere end 7-8 stykker. Sidenhen er gængerne blevet fjernet, som de fleste kender den i dag, men ikke af Leon selv. Det menes ikke at formen findes mere og den har heller aldrig være i kommerciel produktion.

Teknisk Data:

  • Vægt: 35 kg
  • Længde: 4,5 meter
  • Bredde: 88 cm
  • Totalhøjde: Fra vandspejl til overkant, uden skærm 18 cm
  • Bund: Flad
  • Stikkere eller pagaj

Disse pramme vil blive etableret på en trailer så man kan låne et komplet sæt med alt der skal til for at udøve jagt med kravlepram. Der er 2 komplette sæt så det er muligt for to jagtkammerater at følges ad på jagt. Sættet inkluderer pramme, skærme, stikkere, anker med clamcleat til hurtig afmontering, samt redningsveste.

For lån kontaktes

Ronni Christensen – 22468851 – ronnichristensen22@yahoo.dk.

Om kravlejagt

Grundlæggende kan kravlejagt udføres på to måder:

Hvor man placere lokkefugle i mindre grupper, rundt omkring og ligger sig selv lidt i skjul.
Opsøgende jagt ved at “kravle” rundt i et større terræn og på den måde at, opsøge fugle der opserveres.

Når der anvendes lokkere, sker det ved at lokkerne placeres 2-400 meter fra prammen, som placeres i skjul ved sten, land eller liggende. Når fuglene så har slået sig ned ved lokkerne og er faldet til ro, kravles der til dem for at få dem på skudhold.

Ved opsøgende kravlejagt, er princippet noget mere enkelt, men kræver flere kræfter og kendskab til terrænet. Her stages/roes der rundt i området, for at opsøge rastende fugle hvor der kan kravles til disse når de er spottet.

En kikkert er et rgitg godt værktøj til kravlejagten.

Mere information om strand og havjagt findes på strandoghavjagt.dk.

Prammene vil være på en trailer der er parkeret ved jægerhuset og nøgleafhentning aftales med Ronni Christensen.