Kytterne & Nørholm

Nørholm

Aalborg og Omegns Jagtforening har lejet 60 ha ande- og duejagt i Nørholm Enge
Foreningens nye jagtstykke er markeret med rødt og ligger lige ud til fjorden
Klik på nedenstående link, for at se et luftfoto af arealet.

http://map.krak.dk/m/9YWUA

Nørholm Enge jagtkort kan kun købes af foreningens medlemmer og er gældende for hele
sæsonen.
Arealet er som tidligere omtalt på 60 ha og er en blanding af brakmarker, læhegn og strandenge.
Prisen for et Nørholm Enge jagtkort bliver kr. 200,00 –
Hvis du har fået lyst til at købe et Nørholm Enge jagtkort eller melde dig ind i foreningen
kontakter du kasserer Benny Sørensen på mobil 28404542
Har du allerede købt Kytterkort og ønsker jagtkort til vores nye areal kontakter du også
kasserer Benny Sørensen.

Kytterne

Kytterne er et godt 90 tdl. stort areal, som er beliggende ved udløbet af Ryå (se kort).
Hvis du kunne tænke dig at gå på jagt på dette attraktive område, skal du kontakte kassereren på telefon 28404542.
Prisen for et sæsonkort er kr. 250,- og er kun for medlemmer af Aalborg og Omegns Jagtforening.
Flere oplysninger hos kassereren.

I begge områder er det ikke tilladt at medbringe gæst

Vores område er indrammet af den grønne streg