Lengsholm Gods

Foreningens sidste nye jagtområde er Lengsholm Gods, som er beliggende lige syd for Lendum. Det drejer sig om 150 ha fortrinsvis agerland. Der er dog ca 2 ha skov og en del engdrag i forbindelse med en bæk samt flere lavtligende arealer der oftest står urørte hen, evt med uhøstede afgrøder.

Der er plads til 12 anpartshavere i konsortiet, der tilbyder bukkejagt med mulighed for at skyde 2 bukke. Der er fri enkeltmandsjagt med riffel i efterårs-/vinter-månederne efter råvildt, dåvildt samt kronvildt. På disse må du medbringe en gæst 2 gange. Der vil i efterårs og vintermånederne blive afholdt 4 fællesjagter, hvor du er sikker på en gæsteplads på en af dem, og med mulighed for ekstra gæsteplads ved afbud. Der er ligeledes en mindre rågekoloni som man frit kan regulere unger i efter gældende regler.

Prisen er pt.kr 2500. Det kræver medlemskab af foreningen, at komme på ventelisten. Al henvendelse
vedr. jagten skal ske til Brian Lichon på mail til a-o-j@live.dk

Arealet kan ses ved at følge nedenstående link:

https://map.krak.dk/m/Zhe1B

Venteliste: opdateret 16/12-2020
1. René Andersen
2. Flemming Madsen
3. Steen Nyby
4. Bjarne Johansen
5. Jørgen Aaen
6. Tommy L Pedersen
7. Kim Selch Pedersen
8. Kasper Niemand
9. Lars Lichon
10 Morten Mæng
11. John William Riedel
12. Michael Hvedegaard
13. Niels Haack Josefsen
14. Jørgen Haack Jensen