St. Restrup

Medlemmer af Aalborg og Omegns Jagtforening har mulighed for at købe en anpart i jagten i St. Restrup Skov.
Det giver dig bl.a. følgende muligheder:Pürschjagt: Skoven er opdelt i 2 områder, hvilket giver mulighed for frit at gå på bukkepürsch.Fællesjagt: Der afholder 4 fællesjagter om efteråret/vinteren
Der er mulighed for at invitere 2 gæster med på hver fællesjagt.Vildt- og revirpleje: Der er mulighed for at deltage i udsætning af fasaner, samt etablere  foderpladser.

Der tegnes maksimalt 11 anparter, og anpartshavere fra sæsonen før, har fortrinsret til at forny deres anparter. Overskydende anparter bliver derefter tilbudt til foreningens øvrige medlemmer.
Hvis du er interesserer i en anpart i St. Restrup Skov, så ring til kassereren og kom på ventelisten.
Yderligere oplysninger om skoven, regler mm. kan fås hos Benny Sørensen  mobil 28404542.
St. Restrup Skov ligger vest for Frejlev
Der er mødested ved savværket

Venteliste:

Opdateret liste pr. 04.03.2020
Grundet reduktion i antallet af anpartshavere til 11, er de fra det gamle konsortie som ønskede det, kommet først på ventelisten efter lodtrækning.

1. Steen Nyby
2. Jørgen Aaen
3. Poul Jacobsen
4. Søren Christensen
5. Bjarne Johansen
6. John Bo Hansen
7. Tommy L Pedersen
8. Jørgen Poulsen
9. Peter Aaen
10. Bendt Pedersen
11. Hans Jørgen Sørensen
12. Benedicte Engstrup
13. Flemming Madsen
14. Bjarne Andersen
15. Erling Jørgensen
16. Casper Henriksen
17. Lars Andersen
18. Finn Henriksen
19. Michael Balle Stougaard
20. Casper Larsen
21. Jesper Guldager Larsen
22. Johnny Mortensen
23. Steen Christensen
24. Jørgen Thomsen
25. Evi Risdahl
26. Uffe Jøns
27. Chris Stilling Pedersen
28. Ronni Christensen
29. Christian Brunø-Madsen
30. Henrik Kristiansen
31. Brian Christian Pejtersen
32. Rasmus Kallestrup Johansen
33. Daniel Odgaard Luther
34. Tom Houen
35. Niels Sørensen
36. Per L. Behrmann
37. Carl Jan Ebdrup
38. Jens Thodberg