Photo by Paul Einerhand on Unsplash

Generalforsamling

Aalborg og Omegns jagtforening, 

Den 19. oktober 2021 kl. 19.00 i Jægerhuset 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af protokol 
  3. Beretning om foreningens virke 
  4. Indkomne forslag 
  5. Fastsættelse af kontingent (orientering) 
  6. Valg af hundeudvalg: intet udvalg pt. 
  7. Valg af riffeludvalg, på valg er: Rene Andersen, Benny Sørensen, Casper Henriksen, Benny Vejlgaard, Lars Rimmen og Flemming Madsen 
  8. Valg af Kytterudvalg, på valg er: Kenneth Sloth, Henrik Asp Nielsen, Henrik Gårdbo Nielsen Johnny Mortensen, Lasse Lichon og Brian Lichon 
  9. Valg af repræsentanter til kredsmødet i 2022
  10. Eventuelt 

Photo by Charles Lamb on Unsplash

Kollerup Plantage!

Så er lodtrækningen til den ledige plads i konsortiet foretaget, og den heldige blev Allan Bækgaard. Vi byder dig meget velkommen.

De øvrige skrives på ventelisten i den rækkefølge mails er modtaget.

Høringssvar til Aalborg Kommunes fritids-facilitet-strategi

Vidste ud, at vi har et Jægerråd i Aalborg ?

Jægerrådet formål er at varetage de politiske interesser i området. Det er faktisk et enormt vigtig stykke arbejde.👏

Aalborg kommune har sendt en fritidsfacilitetsstrategi i høring, hvor jægerrådet har udarbejdet et høringsvar.

Hvis du læser med, så kan du se, at arbejdet i jægerrådet er helt vildt vigtigt.

Genladningskursus

Aalborg Omegns jagtforening (Kreds 1)

Aalborg Omegn Jagtforening afholder genladningskursus Lørdag d. 15/01/2022 ved instruktør Henning Guldbæk.

Kursusindhold: 

Love og bekendtgørelser samt sikkerhedsbestemmelser. Teorien bag genladning
med hovedvægten lagt på riffelammunition. Ladning af ammunition (både riffel- og haglpatroner).
Kurset er godkendt af Justitsministeriet, og man skal have gennemgået hele kurset for at kunne
opnå tilladelse til genopladning af ammunition.

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til medlemmer af Danmarks Jægerforbund og medlemmer af
skytteforeninger under DIF og har til formål at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at
kunne fremstille deres egen ammunition. 

Pris: 

Kr. 1.100,00 for medlemmer af Danmarks Jægerforbund og kr. 2.000,00 for ikke-medlemmer.
Prisen er inkl. genladningsbogen ”genladning af jagtammunition” kaffe, Rundstykker m. kaffe,
frokost inkl. øl/vand og eftermiddagskaffe. 
Udstyr stilles til rådighed under kurset.

Min. 10 og Max. 16 deltagere.

Kom og vær med til et hyggelig foreningarrangement, med fokus på ammunition, men også gode
muligheder for netværk.

Tid og sted:

Adresse: Jægerhuset, Willy brandts vej 26, 9220 Aalborg Øst
Tid: 15/01/2021 08:00 – 16:30 (Rundstykker fra kl. 07:00)

Tilmelding:
Via https://flexbillet.dk/dj-kreds1/event/u7u5m2/token/1c2z
Tilmedlingsfrist: 11/12/2021

OBS: De første 14 dages udbud er forbeholdt medlemmer af Aalborg Omegns Jagtforening –
derefter er pladser åben for alle.

Kontakt: Kenneth Bendtsen – Mobil: 23600010 eller e-mail: donbendtsen@gmail.com

Årets første 2 bukke

Årets to første bukke skudt her på premiere-morgenen i henholdsvis Kollerup plantage, skudt af Søren Christensen og på Lengsholm Gods skudt af Ole Libak

Søren Christensen – Kollerup Plantage

Ole Libak – Lengsholm Gods