Førstehjælp kursus

Lørdag d. 7. september kl 9-16 i afholder vi førstehjælpskursus i Jægerhuset.

Kurset er gratis for foreningens medlemmer.

Hvorfor er førstehjælp vigtigt for jægere?
Som jægere befinder vi os ofte i områder med begrænset mobildækning og langt til nærmeste hospital. I sådanne situationer er det afgørende at kunne yde førstehjælp.

Kursusindhold:
Kurset dækker førstehjælp ved hjertestop og vil også fokusere på typiske jagtrelaterede ulykker såsom:

 • Snitsår og blødninger
 • Fald fra tårn og stige
 • Undervisningen er meget praktisk orienteret, så du får mulighed for at træne alle færdigheder i praksis.

Tilmelding:
Send din tilmelding til Rahunter13@gmail.com senest den 6. august 2024.

Vi ser frem til en lærerig dag! 

Bukkepral

Limfjordsjægerne, Aalborg Omegns Jagtforening og Aalborg Jægerklub er traditionen tro igen i år værter for bukkepral i Jægerhuset d. 16. kl. 10.

Kom frisk – med eller uden buk – til en hyggelig stund, hvor vi mødes omkring morgenens jagtoplevelser og -historier.

Der serveres morgenbrød og kaffe.

Er du jagthornsblæser, må du meget gerne medbringe jagthornet, så vi kan få blæst for bukken(e).

Knæk og bræk!

Adresse: “Jægerhuset” Willy Brandts vej 26, 9220 Aalborg Øst

Riffelskydning 14. maj i Ulbjerg

Husk vi har skydning på

 • Ulbjerg skydecenter, Ll. Torupvej 1, 8832 Skals den 14. maj klokken 18.00- ca. 21.30

Alle medlemmer af foreningen er velkomne. Der indskydes og hvis tiden tillader det skydes der også på bevægeligt mål.

Af hensyn til planlægning er der tilmelding til Benny på tlf. 28404542 senest 8 dage før skydningen.

Husk jagttegn og våbentilladelse

Skydning koster 50,- pr. dag –

Indskydning på lørdag d. 4/5 i Hadsund

Husk vi har riffelskydning på lørdag d. 4/5 på Hadsund skydebane, Skydebanevej 1, 9560 Hadsund fra kl. 10.00-12.45.

Der er stadig lidt pladser, så der er ingen undskyldning for ikke at få prøveskudt den nye blyfri ammunition. Og sikre at man rammer det man sigter efter

Af hensyn til planlægning er der tilmelding til Benny på tlf. 28404542.

Husk jagttegn og våbentilladelse

Skydning koster 50,-

Referat fra generalforsamling 9/4-2024

 1. Valg af dirigent
  1. Michael Toftegaard blev indstillet og valgt
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
  1. Formanden aflagde beretning omkring foreningens arbejde det seneste år. Forskellige nedpluk:
   1. Formanden er positiv omkring hvor vidt vi kommer til at kunne gå på jagt på kommunale områder inden for en fornuftig fremtid.
   2. Kommunen arbejder på at finde os et nyt klubhus. (Fjordhuset er desværre ikke en mulighed, men kommunen arbejder på forskellige løsninger))
   3. Foreningen arbejder stadig hårdt på med at skaffe mere jagt til foreningen. Vi er som udgangspunkt på jagt efter større områder, men har man ideer eller info omkring spændende om råder, så endelig kontakt bestyrelsen.
  2. Beretning fremlagt for alle udvalg uden de store overraskelser.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  1. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt. Enkelte udpluk af fremlæggelse og indspark:
   1. Bestyrelsen arbejder på at få større renter af indestående
   2. Vi ved ikke om kommunens nye lokaler til os, bliver til samme pris som vi betaler for jægerhuset.
   3. Burde beløbet til kontorhold hæves?
   4. Der overvejes, om der skal udbetales kørepenge til bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
   5. Kollerup er steget grundet forhandling af ny kontrakt, der løber i 5 år.
 4. Indkomne forslag:
  1. Hermed fremsættes forslag om, at den fysiske udgave af Omegnsjægeren afskaffes snarest muligt og erstattes af Nyhedsmails udsendt af bestyrelsen i AOJ. Det betyder, at der skal lægges et arbejde i at fremskaffe medlemmernes mail-adresse ligesom der skal tages stilling til, hvordan foreningen når ud til de medlemmer der af gode grunde ikke kan modtage nyhedsbreve elektronisk.

Begrundelsen er, at bladet er blevet for omkostningsfyldt både hvad gælder i forhold til trykning og fremsendelse med post. De er desuden et miljømæssigt hensyn. I forbindelse med dette forslag bedes bestyrelsen oplyse om den økonomi, der er ifm Omegnsjægeren i den nuværende form

——-

Forslaget blev diskuteret. Følgende er udpluk fra diskussionen:

 • Kassereren kunne oplyse at at prisen på tryk og ikke mindst distribution af bladet næste år ville komme op på den gale side af 70.000,- 
 • Jægerweb giver mulighed for at foreningen kan sende nyhedsbreve ud, til de medlemmer der har registreret deres mailadresse hos DJ
 • Vigtigt at foreningen gør en indsats for at få fat i de medlemmer der ikke har opgivet mailadresse, for at høre om de ønsker at modtage nyhedsbrev
 • Printet nyhedsbrev til de få, der ikke har mail?
 • Hvis man afskaffer omegnsjægeren, skal der i de sidste blade informeres om, at vi overgår til nyhedsbrev, og folk skal sikre at de har opdateret deres kontaktinformation på jægerweb.
 • Kommunikationen fra foreningen skal strømlines, så man ved hvor man kan finde den. Ikke godt at noget står på Facebook men ikke på hjemmesiden.

Forslaget er vedtaget med 29 stemmer for og 0 stemmer imod. Der var 29 medlemmer tilstede.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Ronni Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
   Ny valgt ind er Jens R. Guldbæk
 2. Valg af udvalgsmedlemmer
  1. Alle nuværende udvalgsmedlemmer fortsætter. 
  2. Nyjægerudvalg: Nyvalgte medlemmer Mikkel Krog og Jens Guldbæk
  3. Juniorjægerudvalg; Nyvalgt medlem: Mikkel Krog
   Udvalgene ser nu ud som følger:
Riffeludvalg
Rene Andersen
Benny Sørensen
Casper Henriksen
Benny Vejlgaard
Lars Rimmen
Flemming Madsen
Kytterne-udvalg
Kenneth Sloth
Henrik Gårdbo NielsenJohnny Mortensen
Lasse Lichon
Brian Lichon
Nyjægerudvalg
Ole Libak
Benny Vejlgaard
Lars Højmose
Flemming Madsen
Mikkel Krog
Jens Guldbæk
Juniorjægerudvalg
Michael Skjøt Jensen
Lars Lichon
Ole Libak
Per Østergaard
Mikkel Krog
Aktivitetsudvalg
Rene Andersen
Karl Emil Kjelds
Morten Mæng


Ønsker man at være med i et eller flere af udvalgene er man velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

 1. Valg af 1 og 2. suppleant (Begge hvert år)
  1. Kenneth Sloth ønsker at stoppe som suppleant
   Nye suppleanter: Mikkel Krog og Bo Ogdal
 2. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  1. Poul E. Jacobsen og Kasper Nimand Steffensen er begge genvalgt
 3. Valg af repræsentanter til førstkommende kredsmøde.
  1. Ikke aktuelt da dette er sket tidligere.
 4. Eventuelt.
  1. Lodtrækning af gaver som foreningen fik i forbindelse med 100 års jubilæet.

Er der styr på dine kontaktoplysninger?

Har du opdateret dine kontaktoplysninger? 🏆

Vi vil gerne sikre, at vi kan holde jer opdaterede om alt fra spændende jagtarrangementer til vigtige foreningsnyheder.

Opdater dine oplysninger på jægerforbundets hjemmeside – det er den hurtigste måde at sikre, at I ikke går glip af noget!

Hop ind på https://shorturl.at/ejQ02 og så er det fikset.

Ps. bøvler det ? – så smid en besked og vi hjælper dig på vej 🌿

Riffelskydning 2024

Forsvaret har slettet alle vores skydninger her i foråret, da de selv skal bruge banerne.

Derfor har vi lejet os ind på:

 • Hadsund skydebane, Skydebanevej 1, 9560 Hadsund den 4. maj fra kl. 10.00-12.45
 • Ulbjerg skydecenter, Ll. Torupvej 1, 8832 Skals den 14. maj klokken 18.00- ca. 21.30

Alle medlemmer af foreningen er velkomne disse dage. Der indskydes og hvis tiden tillader det skydes der også på bevægeligt mål.

Af hensyn til planlægning er der tilmelding til Benny på tlf. 28404542 senest 8 dage før skydningen.

Husk jagttegn og våbentilladelse

Skydning koster 50,- pr. dag –

Forslag til behandling på generalforsamling

Afskaffelse af fysisk udgave af Omegnsjægeren.

Hermed fremsættes forslag om, at den fysiske udgave af Omegnsjægeren afskaffes snarest muligt og erstattes af Nyhedsmails udsendt af bestyrelsen i AOJ. Det betyder, at der skal lægges et arbejde i at fremskaffe medlemmernes mail-adresse ligesom der skal tages stilling til, hvordan foreningen når ud til de medlemmer der af gode grunde ikke kan modtage nyhedsbreve elektronisk.

Begrundelsen er, at bladet er blevet for omkostningsfyldt både hvad gælder i forhold til trykning og fremsendelse med post. De er desuden et miljømæssigt hensyn. I forbindelse med dette forslag bedes bestyrelsen oplyse om den økonomi, der er ifm Omegnsjægeren i den nuværende form

Naturplejedag

🌿🌲 En hyggelig tur i Lille Vildmose med nogle af vores juniorjægere! 🌲🌿

I lørdags tog en lille flok af vores juniorjægere på en spændende mission i den lukkede del af Lille Vildmose – og vi kunne ikke være mere stolte af deres indsats! 🎉 Sammen gik vi på opdagelse i naturen og gjorde en kæmpe forskel ved at hjælpe med at fælde den invasive sitkagran.

Med god energi tog vi på en lang gåtur gennem Høstemark Skov. Juniorjægerne var ikke bange for at tage fat, og sammen med bl. a. Vildmoseforeningen fik vi ryddet en lille del af området for sitkagran og skabt plads til den naturlige balance i økosystemet.

🌳 Tak til vores juniorjægere, der gjorde denne dag uforglemmelig. Sammen er vi med til at bevare og værne om vores skønne natur! 🌟