Jagttegnsaspiranter på skydebanen

Lørdag d. 4/3 var en god del af vores jagttegnsaspiranter på besøg hos Støvring Flugtskydningsforening.

Her underviste vores to kyndige jagttegnsundervisere i haglskydning og ikke mindst sikkerheden forbundet hermed.

Derudover var der mulighed for at prøve kræfter med afstandsbedømmelse på et par opstillede baner.

Der vil være lignende arrangementer de to næste lørdage.

Generalforsamling

Husk forårsgeneralforsamlingen, som afholdes i Nøvling Forsamlingshus.
Tid: 12. april kl 19.00
Sted: Nøvlingvej 135 9260 Gistrup

Det er nu atter ved at være tid til en generalforsamling. Kom og gør din indflydelse gældende. Foreningen udvikler sig kun i den rigtige retning, hvis vi i bestyrelsen kender til medlemmernes ønsker. Derfor skal du møde op på generalforsamlingen, så vi kan få en god snak om hvad vi vil med vores forening.

Bestyrelsen lægger op til flere ændringer i vores vedtægter, hvorfor det er vigtigt der er mange fremmødte, så der er en stor del af vore medlemmer der vedtager disse ændringer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse på mail risdahl@gmail.com

Ændringerne samt eventuelle øvrige indkomne forslag vil kunne ses på vores hjemmeside fra den 5. april.

Der vil som sidst blive udloddet en buk blandt de fremmødte, samt gavekort til Jægeren og Lystfiskeren.

Som altid ved vore klubaftener, vil der være lidt godt til såvel hals som gane.

Dagsordenen for generalforsamlingen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
  generalforsamling
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt

Vildtopdræt

1 juni er der arrangeret rundvisning ved Frederiks Vildtopdræt. Vi skal ud og høre om opdræt af fasaner.

Står du og skal igang med udsætning af fasaner, er der her mulighed for at se hvordan, du skal bære dig af, og få svar på alle dine spørgsmål.

Frederik de Claville Christiansen vil under rundvisningen fortælle og svare på spørgsmål. Frederik er uddannet Herregårdsjæger og Vildtforvalter,og arbejder derudover også som skytte til dagligt.

Alle der er interesseret er velkommen, invitere konen eller naboen med.

Vi mødes kl. 19 på adressen Melholtvej 24 9370 Hals

Der vil være en lille forplejning efter rundturen, derfor er tilmeldning nødvendigt. Arrangementet er gratis.
Tilmeldning på mobil 22446222  – gerne på sms.

Juniorjægerjagt

9 juniorjægere var sammen med familie mødt op til foreningens første (forhåbentlig årlige) juniorjæger-jagt.

Vi blev alle taget god imod af Ole Libak, der lagde matrikel til dagens jagt. 

Inden parolen var der tid til et glas saftevand til juniorjægerne og en kop kaffe til forældrene.

Parolen handlede selvfølgelig om hvad vi jagtmæssigt skulle igennem i løbet af dagen, lidt om hvilke dyr der måtte skydes samt information om sikkerheden på jagten.

Herefter var det på med de orange klæder og så eller forventningsfulde ud på formiddagens 2 såter.

Såterne var planlagt sådan at vi havde skytter til at stå for, mens juniorjægerne hjalp de to hundefolk med at drive.

Fasanerne var desværre vist fløjet sig en tur, og ræven havde lyst til at gemme sig, så vi så desværre ikke noget vildt.

Herefter var det tid til frokosten og optænding af bål inden vi skulle ud på eftermiddagens såt.

På vej på plads så juniorjægerne en stor flok rådyr, og det lykkedes også for dem at få en fasan på vingerne, som desværre ikke var indenfor skudafstand af skytterne.

Så desværre ingen dyr til paraden, men fantastisk flot driver-arbejde alligevel.

Efter veloverstået jagt stod den på skumfiduser, bålpandekager og varmt kakao. 

Skal dit barn også være juniorjæger foregår tilmeldingen her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/juniorjaeger/

Trofæaften

D. 17/1-2022 kl. 18.00 i jægerhuset.

Kom og vær med til at vise dine jagttrofæer frem, og se andres trofæer og hør deres jagthistorier.

Som noget nyt har vi tilføjet nye kategorier og fjernet nogle andre for at inkludere en bredere skare af jægere.

Vi udlover præmier for årets trofæ i følgende kategorier:

 • Årets udenlanske trofæ
 • Årets danske hjort
 • Årets danske buk
 • Årets specielle trofæ ( f.eks hvis du har skudt en aborm buk eller en albino grå and, eller alt specielt der i mellem)

Det er ikke udelukkende størrelsen, men også fortællingen af den gode jagthistorie som bliver udvalgt fra.

Hvis du har et trofæ som falder uden for kategori, så tag det endeligt med alligevel.

Der må tages dansk buk med fra 2020-2022 da vi ikke har kunne afholde trofæ aften grundet corona.

De andre kategorier må medtages på frit lejde i år, da de ikke er blevet afholdt tidligere.

AOJ vil være vært for snacks og øl/vand

Jægermarked 2022

Så er det nu at muligheden byder sig for at få ryddet op i gemmerne, og komme af med noget af det gamle udstyr man ikke får brugt mere. Foreningen afholder traditionen tro jægermarked igen i år.

Jægermarkedet afholdes tirsdag d 6. december kl.18:00, i Jægerhuset. Der vil på dagen være mulighed for at sælge eller købe af hinanden, mulighederne for at få en god handel er gode. Det kan være alt fra nye sko til lillemor i julegave, til en gammel udstoppet krage til svigermor.

Foreningen vil på dagen være vært ved enten gløgg/kaffe eller en øl/vand samt æbleskiver. Tilmelding er ikke nødvendigt, man dukker bare op med alt det udstyr man overhovedet kan slæbe, og så ser vi om der ikke er nogen andre der kan få glæde af det.

Sæbyskovgård

Kære medlem, vi har gode nyheder ✌️

Aalborg og omegns jagtforening har lejet jagten I Sæbygårdskov.

Jagten er hovedsaglig skovjagt som drives med fælles hagljagter, og enkeltmandsjagt med riffel. I området ses der fortrinsvis råvildt, men dåvildtet er også at finde i skoven.

Sæbygårdskov er en en ca. 165 ha stor skov, beliggende ved Sæby.

Derfor oprettes der et nyt konsortium for 15 af foreningens medlemmer.

Prisen kommer til at ligge omkring 6000kr pr medlem.

Hvis der er flere end 15 interesserede, vil der på mødet blive afholdt lodtrækning blandt de fremmødte.

Der vil være stiftende anpartsmøde 25 oktober 19.00 i jægerhuset på Willy Brandtsvej 26, 9220 Aalborg, hvor regelsættet for konsortiet vil blive fastlagt.

Tilmelding til mødet skal ske pr. mail til ole.libak@gmail.com hvortil spørgsmål også kan rettes.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
Ole Libak Christensen
Aalborg og omegns jagtforening

Riffelskydning

Vi har søgt forsvaret om at kunne benytte en af deres baner d. 24. september 2022 fra klokken 09.00 – 14.00

Der skydes på 100 meter fra kl. 09.00, når der ikke er flere der ønsker at skyde på
100 meter flytter vi ud på 200 meter, for at se hvad det gør ved træfningen.

Vi tager grillen med så der vil være muligt at købe en pølse og en øl/vand.

Efterårsgeneralforsamling

Nøvling forsamlingshus – Nøvlingvej 135, 9260 Gistrup

11/10-22 kl. 19.00

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 11 Oktober kl. 19:00 hvor vi afholder efterårsgeneralforsamling i
Nøvling forsamlingshus.
Der udloddes blandt de fremmødte 1 stk. sommerbuk (valgfri størrelse) på Bjørum hovedgård 2023, samt
gavekort til Jægeren & Lystfiskeren.
Der vil traditionen tro blive serveret en bid brød og øl/vand.
Dagsorden følger.
Mød op og støt op omkring din jagtforening.

Der er ingen tilmeldingsfrist og arrangementet er selvfølgelig gratis.

Kontakt person:
Navn: Kenneth Bendtsen
Email: Donbendtsen@gmail.com
Telefon: 23600010