Skydning mod bevægelige mål

Vi har den 26. august lejet banerne i Ulbjerg fra klokken 12.00 – 15.00.

Der kan indskydes/kontrolskydes og derefter skydes på bevægeligmål – gris/elg.

Der kan købes pølse og vand i klubhuset.

Da der er begrænset plads, er tilmelding og betaling nødvendig senest den 25. august til undertegnede.

Prisen for skydning på de 3 baner er kun 75,-

Riffeludvalget
Benny Sørensen – tlf. 284454

Riffelskydning

Den 10. september har vi lejet Forsvarets bane i Hvorup til indskydning og træning.

Skydningen starter kl. 09.00 og vi har skydetid til kl. 14.00, dog vil vi pakke sammen når der ikke er flere skytter. Hvis der er stemning for det vil vi til sidst skyde på 200 meter.

Prisen er kun 50,- og alle er velkomne.

Har du brug for at gennemføre det tvungne skydeforløb skal du kontakte undertegnede inden, prisen er kun 150,-

Vi vil have grillen med, så der er mulighed for at købe en pølse og en vand, øl vil fremadrettet ikke forefindes på skydebanen.

Spørgsmål så kontakt mig gerne

Riffeludvalget
Benny Sørensen – tlf. 28404542

Juniorjæger fisketur

I dag havde foreningen fornøjelsen af at have juniorjægerne med på årets anden fisketur. Den første tur gik (tomhændet) til Ultvedsøerne ved Tylstrup sidste weekend. Så her pinsemandag skulle heldet og kundskaberne testes i Klokkerholm Møllesø.

Planen var at der skulle hives skaller op i en lind strøm, som kunne bruges til agn til krebsedagen søndag d. 4/6.

Vejret var med os, humøret var højt, men det blev dog kun til en enkelt skalle.

Men lidt hotdogs, skumfiduser og almindelig hygge gjorde dog, at det alt i alt var en fantastisk dag alligevel.

Skal dit barn eller barnebarn mellem 0-15 år også være juniorjæger, sker indmeldelsen her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/juniorjaeger/

Bukkepral

Husk bukkepral i Jægerhuset den 16. maj kl 10 🦌. Kom med din buk og din historie, eller kom uden buk og hør de andres historier. De 3 foreninger er vært ved med lidt kaffe og rundstykker.

Riffelskydning


Så starter vi igen – bukkejagten er lige forude – så nu er muligheden der for at kontrollere/træne med din riffel, inden det går løs den 16. maj.

Vi har lejet forsvarets skydebane – Gammel Hvorupvej på følgende dage

Tirsdag den 25-04.2023 fra klokken 17.00 – 21.00

Lørdag den 29.04.2023 fra klokken 09.00 – 14.00

Søndag den 14.05.2023 fra klokken 09.00 – 13.00

Skydningen stopper alle dage når der ikke er flere skytter, til stede så kom tidligt.

Skal du have indskudt salon riffel skal du møde ved start.

Grillen vil være med på disse dage så der er mulighed for at købe en pølse og en øl/vand
Pris for skydning er 50,-

Alle er velkomne – husk jagttegn og våbentilladelse

Riffeludvalget
Benny Sørensen
Tlf. 28404542

Jagttegnsaspiranter på skydebanen

Lørdag d. 4/3 var en god del af vores jagttegnsaspiranter på besøg hos Støvring Flugtskydningsforening.

Her underviste vores to kyndige jagttegnsundervisere i haglskydning og ikke mindst sikkerheden forbundet hermed.

Derudover var der mulighed for at prøve kræfter med afstandsbedømmelse på et par opstillede baner.

Der vil være lignende arrangementer de to næste lørdage.

Generalforsamling

Husk forårsgeneralforsamlingen, som afholdes i Nøvling Forsamlingshus.
Tid: 12. april kl 19.00
Sted: Nøvlingvej 135 9260 Gistrup

Det er nu atter ved at være tid til en generalforsamling. Kom og gør din indflydelse gældende. Foreningen udvikler sig kun i den rigtige retning, hvis vi i bestyrelsen kender til medlemmernes ønsker. Derfor skal du møde op på generalforsamlingen, så vi kan få en god snak om hvad vi vil med vores forening.

Bestyrelsen lægger op til flere ændringer i vores vedtægter, hvorfor det er vigtigt der er mange fremmødte, så der er en stor del af vore medlemmer der vedtager disse ændringer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse på mail risdahl@gmail.com

Ændringerne samt eventuelle øvrige indkomne forslag vil kunne ses på vores hjemmeside fra den 5. april.

Der vil som sidst blive udloddet en buk blandt de fremmødte, samt gavekort til Jægeren og Lystfiskeren.

Som altid ved vore klubaftener, vil der være lidt godt til såvel hals som gane.

Dagsordenen for generalforsamlingen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
  generalforsamling
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt

Juniorjægerjagt

9 juniorjægere var sammen med familie mødt op til foreningens første (forhåbentlig årlige) juniorjæger-jagt.

Vi blev alle taget god imod af Ole Libak, der lagde matrikel til dagens jagt. 

Inden parolen var der tid til et glas saftevand til juniorjægerne og en kop kaffe til forældrene.

Parolen handlede selvfølgelig om hvad vi jagtmæssigt skulle igennem i løbet af dagen, lidt om hvilke dyr der måtte skydes samt information om sikkerheden på jagten.

Herefter var det på med de orange klæder og så eller forventningsfulde ud på formiddagens 2 såter.

Såterne var planlagt sådan at vi havde skytter til at stå for, mens juniorjægerne hjalp de to hundefolk med at drive.

Fasanerne var desværre vist fløjet sig en tur, og ræven havde lyst til at gemme sig, så vi så desværre ikke noget vildt.

Herefter var det tid til frokosten og optænding af bål inden vi skulle ud på eftermiddagens såt.

På vej på plads så juniorjægerne en stor flok rådyr, og det lykkedes også for dem at få en fasan på vingerne, som desværre ikke var indenfor skudafstand af skytterne.

Så desværre ingen dyr til paraden, men fantastisk flot driver-arbejde alligevel.

Efter veloverstået jagt stod den på skumfiduser, bålpandekager og varmt kakao. 

Skal dit barn også være juniorjæger foregår tilmeldingen her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/juniorjaeger/

Trofæaften

D. 17/1-2022 kl. 18.00 i jægerhuset.

Kom og vær med til at vise dine jagttrofæer frem, og se andres trofæer og hør deres jagthistorier.

Som noget nyt har vi tilføjet nye kategorier og fjernet nogle andre for at inkludere en bredere skare af jægere.

Vi udlover præmier for årets trofæ i følgende kategorier:

 • Årets udenlanske trofæ
 • Årets danske hjort
 • Årets danske buk
 • Årets specielle trofæ ( f.eks hvis du har skudt en aborm buk eller en albino grå and, eller alt specielt der i mellem)

Det er ikke udelukkende størrelsen, men også fortællingen af den gode jagthistorie som bliver udvalgt fra.

Hvis du har et trofæ som falder uden for kategori, så tag det endeligt med alligevel.

Der må tages dansk buk med fra 2020-2022 da vi ikke har kunne afholde trofæ aften grundet corona.

De andre kategorier må medtages på frit lejde i år, da de ikke er blevet afholdt tidligere.

AOJ vil være vært for snacks og øl/vand

Jægermarked 2022

Så er det nu at muligheden byder sig for at få ryddet op i gemmerne, og komme af med noget af det gamle udstyr man ikke får brugt mere. Foreningen afholder traditionen tro jægermarked igen i år.

Jægermarkedet afholdes tirsdag d 6. december kl.18:00, i Jægerhuset. Der vil på dagen være mulighed for at sælge eller købe af hinanden, mulighederne for at få en god handel er gode. Det kan være alt fra nye sko til lillemor i julegave, til en gammel udstoppet krage til svigermor.

Foreningen vil på dagen være vært ved enten gløgg/kaffe eller en øl/vand samt æbleskiver. Tilmelding er ikke nødvendigt, man dukker bare op med alt det udstyr man overhovedet kan slæbe, og så ser vi om der ikke er nogen andre der kan få glæde af det.