Photo by Paul Einerhand on Unsplash

Indkaldelse til Generalforsamling

  •  Sted: Nøvlinge forsamlingshus, Nøvlingvej 135, 9260 Gistrup, Danmark
  •  Start: 9. april. 2024
  •  tid: 18.30-21.30
  •  Kontaktperson: Evi Risdahl

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag vil blive offentliggjort senest 14 dage før generalforsamling på foreningens hjemmeside.

Dagsorden
1.Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af udvalgsmedlemmer
7. Valg af 1 og 2. suppleant (Begge hvert år)
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Valg af repræsentanter til førstkommende kredsmøde.
10. Eventuelt.

Udgivet i Aktiviteter, Nyheder.