Photo by Paul Einerhand on Unsplash

Generalforsamling

Aalborg og Omegns jagtforening, 

Den 19. oktober 2021 kl. 19.00 i Jægerhuset 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af protokol 
  3. Beretning om foreningens virke 
  4. Indkomne forslag 
  5. Fastsættelse af kontingent (orientering) 
  6. Valg af hundeudvalg: intet udvalg pt. 
  7. Valg af riffeludvalg, på valg er: Rene Andersen, Benny Sørensen, Casper Henriksen, Benny Vejlgaard, Lars Rimmen og Flemming Madsen 
  8. Valg af Kytterudvalg, på valg er: Kenneth Sloth, Henrik Asp Nielsen, Henrik Gårdbo Nielsen Johnny Mortensen, Lasse Lichon og Brian Lichon 
  9. Valg af repræsentanter til kredsmødet i 2022
  10. Eventuelt 

Photo by Charles Lamb on Unsplash

Kollerup Plantage!

Så er lodtrækningen til den ledige plads i konsortiet foretaget, og den heldige blev Allan Bækgaard. Vi byder dig meget velkommen.

De øvrige skrives på ventelisten i den rækkefølge mails er modtaget.

Høringssvar til Aalborg Kommunes fritids-facilitet-strategi

Vidste ud, at vi har et Jægerråd i Aalborg ?

Jægerrådet formål er at varetage de politiske interesser i området. Det er faktisk et enormt vigtig stykke arbejde.👏

Aalborg kommune har sendt en fritidsfacilitetsstrategi i høring, hvor jægerrådet har udarbejdet et høringsvar.

Hvis du læser med, så kan du se, at arbejdet i jægerrådet er helt vildt vigtigt.

Årets første 2 bukke

Årets to første bukke skudt her på premiere-morgenen i henholdsvis Kollerup plantage, skudt af Søren Christensen og på Lengsholm Gods skudt af Ole Libak

Søren Christensen – Kollerup Plantage

Ole Libak – Lengsholm Gods

Bukkejagt Vers. 2

 Det var ikke helt slut i Kollerup Plantage. Karl Henrik fik held af at nedlægge denne spidsbuk i såt 1 den 14. om aftenen

Her med en uge tilbage af bukkejagten, slog Karsten atter til i område 1. Bukken herunder blev skudt den 7. juli om morgenen.

Lige nu syntes det at være i Kollerup der sker noget. I aftes den 28. juni var det Martin der høstede lidt af naturens overskud, da han skød denne fine gaffelbuk.

Selv her i den stille tid rører bukkene lidt på sig. Peter havde atter held til at overliste en buk i Kollerup Plantage.

Så kom St Restrup Skov endelig ind i kampen. Det Lykkedes Ernst at nedlægge bukken herunder i den nordlige del den 9. juni

5. buk skudt i Kollerup Plantage. Det var Peter Aaen der den 3. om morgenen havde held til at nedlægge denne efter stor ihærdighed og vedholdenhed. Bukken er skudt i parcel 4.

Efter en meget forsigtig start er der kommet gang i sagerne i Kollerup Plantage.
Her til morgen faldt der 2 bukke i Plantagen

Buk skudt af Brian
Og atter fandt Karsten Nøhr en af de fine bukke i Kollerup

Bukkejagt vers. 1

Så vågnede Kollerup Plantage op med manér efter næsten 14 dages dyb søvn. Thomas fik buk den 27. om aftenen, og Jørgen slog til den 28. om morgenen

Buk skudt af Thomas Hellerup i såt 1den
27. maj om aftenen
Buk skudt af Jørgen Balser i såt 3 den 28. maj
Så var det Morten der slog til på Lengsholm den 22.
Buk skudt af Tommy Pedersen ved Hallund d. 16. maj
Denne skudt af Rene Andersen ved Gatten d. 21. maj

Minsanten om ikke Ole Libak fulgte efter allerede den 19. om aftenen
med nedenstående buk skudt i område 8 på Lengsholm lige før lukketid.

Efter en meget stille og forsigtig start på sæsonen, hvor der skulle gå over 2 døgn inden der gik hul på bylden, lagde Lengsholm Gods ud med en fin buk. Skudt i område 4 på en dejlig morgen, hvor jægeren til sidst måtte være lidt opsøgende for at få tingene til at ske.

Fin buk skudt af Brian Lichon den 19. maj kl. 06.50