Juniorjæger fisketur

I dag havde foreningen fornøjelsen af at have juniorjægerne med på årets anden fisketur. Den første tur gik (tomhændet) til Ultvedsøerne ved Tylstrup sidste weekend. Så her pinsemandag skulle heldet og kundskaberne testes i Klokkerholm Møllesø.

Planen var at der skulle hives skaller op i en lind strøm, som kunne bruges til agn til krebsedagen søndag d. 4/6.

Vejret var med os, humøret var højt, men det blev dog kun til en enkelt skalle.

Men lidt hotdogs, skumfiduser og almindelig hygge gjorde dog, at det alt i alt var en fantastisk dag alligevel.

Skal dit barn eller barnebarn mellem 0-15 år også være juniorjæger, sker indmeldelsen her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/juniorjaeger/

Medlemsbladet er online!

Så kan man læse Omegnsjægeren online. Klik ind under menupunktet “Foreningen” og herefter “Omegnsjægeren – medlemsblad”

Her finder man både det nye magasin og et rummeligt arkiv over tidligere udgivelser.

Jagttegnsaspiranter på skydebanen

Lørdag d. 4/3 var en god del af vores jagttegnsaspiranter på besøg hos Støvring Flugtskydningsforening.

Her underviste vores to kyndige jagttegnsundervisere i haglskydning og ikke mindst sikkerheden forbundet hermed.

Derudover var der mulighed for at prøve kræfter med afstandsbedømmelse på et par opstillede baner.

Der vil være lignende arrangementer de to næste lørdage.

Generalforsamling

Husk forårsgeneralforsamlingen, som afholdes i Nøvling Forsamlingshus.
Tid: 12. april kl 19.00
Sted: Nøvlingvej 135 9260 Gistrup

Det er nu atter ved at være tid til en generalforsamling. Kom og gør din indflydelse gældende. Foreningen udvikler sig kun i den rigtige retning, hvis vi i bestyrelsen kender til medlemmernes ønsker. Derfor skal du møde op på generalforsamlingen, så vi kan få en god snak om hvad vi vil med vores forening.

Bestyrelsen lægger op til flere ændringer i vores vedtægter, hvorfor det er vigtigt der er mange fremmødte, så der er en stor del af vore medlemmer der vedtager disse ændringer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse på mail risdahl@gmail.com

Ændringerne samt eventuelle øvrige indkomne forslag vil kunne ses på vores hjemmeside fra den 5. april.

Der vil som sidst blive udloddet en buk blandt de fremmødte, samt gavekort til Jægeren og Lystfiskeren.

Som altid ved vore klubaftener, vil der være lidt godt til såvel hals som gane.

Dagsordenen for generalforsamlingen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
  generalforsamling
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt

Vildtopdræt

1 juni er der arrangeret rundvisning ved Frederiks Vildtopdræt. Vi skal ud og høre om opdræt af fasaner.

Står du og skal igang med udsætning af fasaner, er der her mulighed for at se hvordan, du skal bære dig af, og få svar på alle dine spørgsmål.

Frederik de Claville Christiansen vil under rundvisningen fortælle og svare på spørgsmål. Frederik er uddannet Herregårdsjæger og Vildtforvalter,og arbejder derudover også som skytte til dagligt.

Alle der er interesseret er velkommen, invitere konen eller naboen med.

Vi mødes kl. 19 på adressen Melholtvej 24 9370 Hals

Der vil være en lille forplejning efter rundturen, derfor er tilmeldning nødvendigt. Arrangementet er gratis.
Tilmeldning på mobil 22446222  – gerne på sms.

Juniorjægerjagt

9 juniorjægere var sammen med familie mødt op til foreningens første (forhåbentlig årlige) juniorjæger-jagt.

Vi blev alle taget god imod af Ole Libak, der lagde matrikel til dagens jagt. 

Inden parolen var der tid til et glas saftevand til juniorjægerne og en kop kaffe til forældrene.

Parolen handlede selvfølgelig om hvad vi jagtmæssigt skulle igennem i løbet af dagen, lidt om hvilke dyr der måtte skydes samt information om sikkerheden på jagten.

Herefter var det på med de orange klæder og så eller forventningsfulde ud på formiddagens 2 såter.

Såterne var planlagt sådan at vi havde skytter til at stå for, mens juniorjægerne hjalp de to hundefolk med at drive.

Fasanerne var desværre vist fløjet sig en tur, og ræven havde lyst til at gemme sig, så vi så desværre ikke noget vildt.

Herefter var det tid til frokosten og optænding af bål inden vi skulle ud på eftermiddagens såt.

På vej på plads så juniorjægerne en stor flok rådyr, og det lykkedes også for dem at få en fasan på vingerne, som desværre ikke var indenfor skudafstand af skytterne.

Så desværre ingen dyr til paraden, men fantastisk flot driver-arbejde alligevel.

Efter veloverstået jagt stod den på skumfiduser, bålpandekager og varmt kakao. 

Skal dit barn også være juniorjæger foregår tilmeldingen her: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/juniorjaeger/