Forslag til behandling på generalforsamling

Afskaffelse af fysisk udgave af Omegnsjægeren.

Hermed fremsættes forslag om, at den fysiske udgave af Omegnsjægeren afskaffes snarest muligt og erstattes af Nyhedsmails udsendt af bestyrelsen i AOJ. Det betyder, at der skal lægges et arbejde i at fremskaffe medlemmernes mail-adresse ligesom der skal tages stilling til, hvordan foreningen når ud til de medlemmer der af gode grunde ikke kan modtage nyhedsbreve elektronisk.

Begrundelsen er, at bladet er blevet for omkostningsfyldt både hvad gælder i forhold til trykning og fremsendelse med post. De er desuden et miljømæssigt hensyn. I forbindelse med dette forslag bedes bestyrelsen oplyse om den økonomi, der er ifm Omegnsjægeren i den nuværende form

Udgivet i Nyheder.