Generalforsamling

Husk forårsgeneralforsamlingen, som afholdes i Nøvling Forsamlingshus.
Tid: 12. april kl 19.00
Sted: Nøvlingvej 135 9260 Gistrup

Det er nu atter ved at være tid til en generalforsamling. Kom og gør din indflydelse gældende. Foreningen udvikler sig kun i den rigtige retning, hvis vi i bestyrelsen kender til medlemmernes ønsker. Derfor skal du møde op på generalforsamlingen, så vi kan få en god snak om hvad vi vil med vores forening.

Bestyrelsen lægger op til flere ændringer i vores vedtægter, hvorfor det er vigtigt der er mange fremmødte, så der er en stor del af vore medlemmer der vedtager disse ændringer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse på mail risdahl@gmail.com

Ændringerne samt eventuelle øvrige indkomne forslag vil kunne ses på vores hjemmeside fra den 5. april.

Der vil som sidst blive udloddet en buk blandt de fremmødte, samt gavekort til Jægeren og Lystfiskeren.

Som altid ved vore klubaftener, vil der være lidt godt til såvel hals som gane.

Dagsordenen for generalforsamlingen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
 3. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
  generalforsamling
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt
Udgivet i Aktiviteter, Nyheder.